Dịch vụ UP THUÊ Ninja (treo trên VPS IP Riêng, đảm bảo 4 acc/VPS) tự động điều khiển acc từ xa với nhiều tính năng PRO

Xem thông tin yên, level,... và điều khiển nick up trên web, game

- Click xem chi tiết tại danh sách thuê up -> Tra Cứu -> Chi tiết để tùy chọn các thông tin 

Dùng nhân vật điều khiển chat riêng với nick up để điều khiển.

- Chat nlsk, nhatda, luyenda, chuyenkhu, pk, dungchieuhotro, dungpt, để (Bật - Tắt) nhặt item sự kiện, nhặt đá, luyện đá, chuyển khu khi hết quái, pk âm kinh nghiệm, dùng chiêu hỗ trợ, dùng phân thân,
- Chat nhatdaX, luyendaX để nhặt, luyện đá (X là đá 4,5,6,7,8...)
- Chat dunghpX, dungmpX để bật tắt dùng hp mp (X là số % min để bơm)
- Chat dungtaX để bật tắt dùng thức ăn (X là từ 1 đến 70)
- Chat kcnhatX để cài khoảng cách nhặt (mặc định x170)
- Chat mapX để đổi map up Xem ID (X là id map)
- Chat khuX để up 1 khu (X là số khu từ 0-29,nếu có quạt buff sẽ đi theo luôn)
- Chat quailvX để up 1 loại quái (X là lv quái). Lưu ý: Nick up phải đứng ở đúng map quái lv đó
- Chat skillX để cài chiêu đánh (X là số skill lv 10 20 30 50 70 80 100)
- Chat offX (X là số phút, tối đa 600 phút). Sau khi hết thời gian off thì nick sẽ tự động online
- Chat nhatX để nhặt vật phẩm bạn muốn nhặt  (X là ID Item, ví dụ muốn nhặn phân thân lệnh chat nhat545 )
- Chat hpmp để bật/tắt nhặt hpmp 
- Chat hd để bật/tắt Auto Hang Động 9x 2 lần ( đi vào 2h07 sáng) 
- Chat ahd để đi hang động ngay lập tức.
- Chat lbhd để bật/tắt auto dùng lệnh bài hang động ( bật lệnh hd lbhd( nếu có sẵn lbhd trong hành trang) sẽ đi được 3 lần liên tục) 
- Chat santatl-danhta-danhtl để bật/tắt ( Săn tinh anh và thủ lĩnh-đánh tinh anh-đánh thủ lĩnh )

- Chat xemxu, xemlv, mapup, xemtg để xem yên, level, map đang up, thời gian up còn lại

Hỗ trợ quạt buff, pk âm, hd9x, nhặt đồ tnp,...

DỊCH VỤ LÀM NHIỆM VỤ DANH VỌNG

Làm tất cả ngoại trừ nhiệm vụ chiến trường

Nhiệm vụ đập đồ trên 6 sẽ hủy

Chuẩn bị 700k-1tr xu. Hệ thống tự động mua trang bị lv10-49

Giá 3k/ngày. Trung bình ngày làm được 26 điểm. 40 ngày có mắt 2

Up yên, level free có quạt buff. Hỗ trợ pk âm, hd9x, nhặt đồ lc,...

Thuê Up Nhiệm Vụ Danh Vọng

Nhân vật
Map Up
Gia hạn
Đúng 0h hệ thống sẽ tự động gia hạn bằng số dư. Nếu ko đủ số dư hoặc không bật gia hạn thì sẽ ngừng up
Mua Phù
Sau khi làm hết nhiệm vụ nếu còn lượng sẽ mua danh vọng phù và sử dụng từng cái. Làm hết nhiệm vụ sẽ sử dụng tiếp.
Server
Tài khoản
Mật khẩu
Tài khoản phụ
Mật khẩu phụ
Tổng 3.000đ

Danh Sách Up Nhiệm Vụ Danh Vọng

Tài khoản Server Trạng thái