Dịch vụ UP THUÊ Ninja (treo trên VPS IP Riêng, đảm bảo 4 acc/VPS) tự động điều khiển acc từ xa với nhiều tính năng PRO

Xem thông tin yên, level,... và điều khiển nick up trên web, game

- Click xem chi tiết tại danh sách thuê up -> Tra Cứu -> Chi tiết để tùy chọn các thông tin 

Dùng nhân vật điều khiển chat riêng với nick up để điều khiển.

- Chat nlsk, nhatda, luyenda, chuyenkhu, pk, dungchieuhotro, dungpt, để (Bật - Tắt) nhặt item sự kiện, nhặt đá, luyện đá, chuyển khu khi hết quái, pk âm kinh nghiệm, dùng chiêu hỗ trợ, dùng phân thân,
- Chat nhatdaX, luyendaX để nhặt, luyện đá (X là đá 4,5,6,7,8...)
- Chat dunghpX, dungmpX để bật tắt dùng hp mp (X là số % min để bơm)
- Chat dungtaX để bật tắt dùng thức ăn (X là từ 1 đến 70)
- Chat kcnhatX để cài khoảng cách nhặt (mặc định x170)
- Chat mapX để đổi map up Xem ID (X là id map)
- Chat khuX để up 1 khu (X là số khu từ 0-29,nếu có quạt buff sẽ đi theo luôn)
- Chat quailvX để up 1 loại quái (X là lv quái). Lưu ý: Nick up phải đứng ở đúng map quái lv đó
- Chat skillX để cài chiêu đánh (X là số skill lv 10 20 30 50 70 80 100)
- Chat offX (X là số phút, tối đa 600 phút). Sau khi hết thời gian off thì nick sẽ tự động online
- Chat nhatX để nhặt vật phẩm bạn muốn nhặt  (X là ID Item, ví dụ muốn nhặn phân thân lệnh chat nhat545 )
- Chat hpmp để bật/tắt nhặt hpmp 
- Chat hd để bật/tắt Auto Hang Động 9x 2 lần ( đi vào 2h07 sáng) 
- Chat ahd để đi hang động ngay lập tức.
- Chat lbhd để bật/tắt auto dùng lệnh bài hang động ( bật lệnh hd lbhd( nếu có sẵn lbhd trong hành trang) sẽ đi được 3 lần liên tục) 
- Chat santatl-danhta-danhtl để bật/tắt ( Săn tinh anh và thủ lĩnh-đánh tinh anh-đánh thủ lĩnh )

- Chat xemxu, xemlv, mapup, xemtg để xem yên, level, map đang up, thời gian up còn lại

Hỗ trợ quạt buff, pk âm, hd9x, nhặt đồ tnp,...

Dịch vụ UP level và Làm nhiệm vụ chính tuyến với nhiều tính năng hót

Xem thông tin yên, level,... và cấu hình up ngay tại web

- Click xem chi tiết tại danh sách thuê up sau đó làm theo hướng dẫn như trên ảnh. Xem ảnh

Tra cứu trong game Chat riêng nv để xem nhiệm vụ hiện tại

Chat xemyen, xemlv, mapup để xem yên, level, map đang up

Hỗ trợ nhặt, lọc và đập đồ

Hỗ trợ cộng tiềm năng, kỹ năng

Hỗ trợ quạt buff

Thuê Up

Tài khoản
Mật khẩu
Nhân vật
Server
Vào lớp
Số tiền

Bảng giá

Level Giá Hỗ trợ Thời gian
01-10 3.000đ Đập đồ 0 1 giờ
10-20 7.000đ Đập đồ 3 2,5 giờ
20-30 10.000đ Đập đồ 4 5 giờ
30-40 15.000đ Đập đồ 6 1 ngày
40-50 30.000đ Đập đồ 7 5 ngày
50-60 70.000đ Đập đồ 9 20 ngày

Danh Sách Thuê Up

Tài khoản Server Trạng thái