Website đã hoạt động lại,Tự động 100%, nhưng nếu bạn cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ Fanpage SupportToolGame nha.

NẠP GP Tự Động (+6%)

Tài khoản VnGates:
(*)Số tiền thanh toán phải từ 20,000đ đến 10,000,000đ
Số tiền:
GP nhận được:

LỊCH SỬ NẠP GP

Id Số tiền Tài khoản VnGates Trạng thái Thời gian
Id Số tiền Tài khoản VnGates Trạng thái Thời gian