Dịch vụ UP THUÊ Ninja (treo trên VPS IP Riêng, đảm bảo 4 acc/VPS) tự động điều khiển acc từ xa với nhiều tính năng PRO

Xem thông tin yên, level,... và điều khiển nick up trên web, game

- Click xem chi tiết tại danh sách thuê up -> Tra Cứu -> Chi tiết để tùy chọn các thông tin 

Dùng nhân vật điều khiển chat riêng với nick up để điều khiển.

- Chat nlsk, nhatda, luyenda, chuyenkhu, pk, dungchieuhotro, dungpt, để (Bật - Tắt) nhặt item sự kiện, nhặt đá, luyện đá, chuyển khu khi hết quái, pk âm kinh nghiệm, dùng chiêu hỗ trợ, dùng phân thân,
- Chat nhatdaX, luyendaX để nhặt, luyện đá (X là đá 4,5,6,7,8...)
- Chat dunghpX, dungmpX để bật tắt dùng hp mp (X là số % min để bơm)
- Chat dungtaX để bật tắt dùng thức ăn (X là từ 1 đến 70)
- Chat kcnhatX để cài khoảng cách nhặt (mặc định x170)
- Chat mapX để đổi map up Xem ID (X là id map)
- Chat khuX để up 1 khu (X là số khu từ 0-29,nếu có quạt buff sẽ đi theo luôn)
- Chat quailvX để up 1 loại quái (X là lv quái). Lưu ý: Nick up phải đứng ở đúng map quái lv đó
- Chat skillX để cài chiêu đánh (X là số skill lv 10 20 30 50 70 80 100)
- Chat offX (X là số phút, tối đa 600 phút). Sau khi hết thời gian off thì nick sẽ tự động online
- Chat nhatX để nhặt vật phẩm bạn muốn nhặt  (X là ID Item, ví dụ muốn nhặn phân thân lệnh chat nhat545 )
- Chat hpmp để bật/tắt nhặt hpmp 
- Chat hd để bật/tắt Auto Hang Động 9x 2 lần ( đi vào 2h07 sáng) 
- Chat ahd để đi hang động ngay lập tức.
- Chat lbhd để bật/tắt auto dùng lệnh bài hang động ( bật lệnh hd lbhd( nếu có sẵn lbhd trong hành trang) sẽ đi được 3 lần liên tục) 
- Chat santatl-danhta-danhtl để bật/tắt ( Săn tinh anh và thủ lĩnh-đánh tinh anh-đánh thủ lĩnh )

- Chat xemxu, xemlv, mapup, xemtg để xem yên, level, map đang up, thời gian up còn lại

Hỗ trợ quạt buff, pk âm, hd9x, nhặt đồ tnp,...

Thông tin up tài khoản Server Sanzu

NVDV: Bỏ đồ không cần thiết trong hành trang, rương đồ để hệ thống mua thêm trang bị sẽ up được nhiều điểm danh vọng hơn.

NVDV: Đã fix lỗi mua trùng trang bị, không dùng trang bị trong rương. Từ giờ sẽ dùng cả trong rương.

Đã cập nhật chức năng đi hd9x 3 lần (nếu không có lbhd sẽ đi 2 lần).

Trạng thái OFFLINE - Đang cập nhật

THÔNG TIN NỘI DUNG
Thời gian còn lại Chưa up
Nhân vật điều khiển
Level
Exp hiện tại %
Yên yên
Yên mỗi giờ yên
Map up
Quái up ALL
Khu up
Chiêu đánh 2
Pk âm Không
Hang động 9x Không
Quạt buff Không

Thay đổi thông tin up    Tạm ngừng - Hủy - Gia hạn up

    Sẽ tự up lại sau khi hết thời gian off
    Hoàn tiền:
    Gia hạn thêm ngày up